anchetaonline.ro

Anunț privind finalizarea proiectului reabilitare și modernizare Gradinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

de | 29.09.2022 10:20 | Anunțuri

Anunt de presă privind finalizarea proiectului reabilitare și modernizare Gradinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

grădinița

În data de 30.11.2022, municipiul Pitești va finaliza implementarea proiectului Reabilitare și modernizare Grădiniță cu Program Prelungit „Primii Pași”, cod SMIS 129091.

Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin programul operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4,4. Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4,4. Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, în baza contractului de finanțare nr. 5450 / 21.09.2020 încheiat între municipiul Pitești și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului

  • Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Pitești în vederea asigurării accesului sporit la Educație timpurie în Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Creșterea numărul lui de participanți la procesul educațional în special în educația învățământului preșcolar în municipiul Pitești;
  • Modernizarea infrastructurii existente la Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” prin refacerea straturilor de acoperiș îmbunătățirea spațiilor de joacă cu mobilier nou și dotări și consolidări;
  • Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație timpurie al tuturor copiilor inclusiv persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate cât și cel al celor cu probleme de ordin social.

 

Rezultatele proiectului: 170 beneficiari participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului.

Avantajele lucrărilor propuse prin proiectul de față la clădirea grădiniței primii pași sunt identificate direct în rândul copiilor părinților și a personalului didactic cât și în rândul populației prin rezolvarea unor reziderate ale localnicilor:

– Stimularea interesului pentru învățământul preșcolar și activitățile din grădiniță,

– Creșterea nivelului de educație de socializare și a stării de sănătate,

– Posibilitatea desfășurării activităților cu copiii în corelare cu programele naționale,

– Creșterea numărului de copii care participă la sistemul educațional de stat și reducere abandonului școlar,

– Proiectul răspunde cererilor localnicilor care manifestă un interes deosebit pentru sistemul educațional,

– Atragerea copiilor care fac naveta la alte grădinițe unde sunt condiții ridicate de educație,

– Pregătirea copiilor pentru învățământul primar,

– Promovarea dezvoltării regionale echilibrate,

– Creșterea oportunităților de dezvoltare profesională.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.571.904,65 lei din care 1.336.118,95 lei contribuția Uniunii Europene și 204.347,61 lei contribuție din bugetul național.

Locul de implementare al proiectului este municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr.84, jud. Argeș.

Data de începere a proiectului este 21.09.2020

Data de finalizare a proiectului este 30.11.2022

Mai multe detalii despre implementarea proiectului se pot obține de la Primăria Municipiului Pitești, str. Victorie, nr. 24, tel: 0248/213.994, int.246, email: admpitesti@yahoo.com, persoană de contact: Director Ionuț Chiriță.

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/dana-andrei/" target="_self">Dana Andrei</a>

Articol scris de Dana Andrei

Editor și autor de content media, cu experiență în presa online, PR și în promovare social media. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Comunicare.

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: