anchetaonline.ro

Termene și condiții

1. PREZENTARE ȘI DEFINIȚII

Site-ul anchetaonline.ro se află în folosința MB AGENCY COMPLETE SRL, persoană juridică, denumită în cele ce urmează, în mod generic, deținătorul site-ului.

Site-ul anchetaonline.ro prezintă informații și opinii ale jurnaliștilor ce au permisiunea deținătorului site-ului de a publica pe site.

Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

 • Utilizator – orice persoană care accesează site-ul sau care se abonează în vederea primirii de informări periodice sau se înscrie ca participant la evenimente organizate de către deținătorul site-ului și care se obligă implicit să respecte prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale pe site;
 • Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermediul căreia se poate abona în vederea primirii de informări periodice sau se poate înscrie ca participant la evenimente organizate de către deținătorul site-ului.

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică de noutăți sau pentru înscrierea în vederea participării la un eveniment organizat de către deținătorul site-ului.

Pentru a beneficia de aceste servicii oferite de anchetaonline.ro, vă obligați și garantați următoarele:

 • furnizați date reale, exacte și complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularele prezente pe site;
 • Deținătorul site-ului își rezervă dreptul (nu și obligația) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului își rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site, precum și înscrierea și participarea la evenimentele organizate.
 • prin accesarea site-ului și a Serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul garantează că oferă Deținătorului site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

3. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă pentru utilizarea cu bună-credință, pentru obținerea de informații și pentru folosirea serviciilor menționate la art. 1.

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio-video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac excepție informațiile, elementele și semnele grafice ce aparțin altor entități și au fost furnizate Deținătorului în vederea publicării sau au fost publicate în vederea preluării.

Niciun utilizator al site-ului nu poate prelua conținutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logo-urile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor existente efectuate în scopuri comerciale.

În cazul în care în cadrul site-ului există secțiuni în care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, răspunderea privind conținutul acestora le revine în exclusivitate utilizatorilor în cauză.

4. MODIFICĂRILE SERVICIULUI

Deținătorul acestui site își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe (temporar sau permanent) funcționarea acestuia sau serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la serviciile disponibile prin intermediul acestuia.

5. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă că utilizarea serviciilor puse la dispoziție pe site se face pe propria sa răspundere.

Deținătorul site-ului nu oferă nicio garanție că:

 • serviciile împlinesc toate cerințele utilizatorilor;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • erorile de program vor fi corectate.

6. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incommensurabile, rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor anchetaonline.ro;
 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

7. DREPTUL LA REPLICĂ

Conform legislației, dreptul la replică este un drept garantat de anchetaonline.ro. Orice drept la replică va fi transmis redacției în scris, prin poștă la adresa menționată la rubrica Contact sau prin poștă electronică la una dintre adresele de email din aceeași rubrică. Anchetaonline.ro va confirma primirea dreptului la replică prin aceeași metodă, în cazul în care utilizatorul nu primește confirmarea în termen de cinci zile lucrătoarea, are obligația de a se asigura că dreptul la replică a ajuns la redacție.

8. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Deținătorii site-ului pot transmite notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site.

9. FORȚA MAJORĂ

Deținătorul anchetaonline.ro nu este obligat să se conformeze obligațiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, alte acțiuni sau inacțiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

10. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești române competente.

anchetaonline.ro nu oferă garanția că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor țării în care se află.

11. CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul anchetaonline.ro. În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziție pe site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptați condițiile de mai sus și sunteți de acord că acesta are valoarea unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator și administratorii site-ului. În cazul în care nu doriți să respectați regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de acest site.