Atenție, mămici și tătici! Iată lista celor 356 de locuri disponibile la creșele din Pitești

de | 27.05.2024 15:07 | Pitești, Administrație, Importante

Cei de la Creșe Pitești aqnunță că pentru anul scolar 2024-2025 a fost aprobat un număr total de 356 locuri disponibjle pentru înscrierea copiilor la creșele publice. Cele mai multe, sunt la Creșa nr. 5 din Craiovei.

Iată lista unităților și locurilor disponibile.

Sursă foto: cresa-pitesti.ro

Vă reamintim că în perioada 27 mai – 12 iunie, se pot depune dosarele de înscriere la creșele publice din municipiul Pitești, pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 3 ani, pentru anul școlar 2024-2025. Dosarele de înscriere pentru ocuparea unui loc în creșe, pentru anul școlar 2024-2025, se pot depune la sediul biroului administrativ situat la parterul clădirii Corp 5, în incinta Colegiului Tehnic ”Dimitrie Dima”, str. Aleea Ionel Grigore Rădulescu, Pitești, astfel:

  • de luni până joi, în intervalele orare 8:00 – 12:45, 13:00-18:00;
  • vineri, în intervalele orare 8:00 – 12:45, 13:00 – 16:00.

Dosarele de înscriere se pot depune și prin e-mail, la adresa cresepitești@gmail.com, cu obligația completării declarației pe proprie răspundere privind corectitudinea documentelor încărcate și cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații – formular tipizat.

În perioada 14 iunie – 20 iunie, va avea loc analiza tuturor dosarelor depuse, de către Comisia de înscriere numită prin decizie a directorului Creșei Pitești. Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere la creşă în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs, va fi afişată pe 20 iunie, ora 14:00, la Avizierul existent la biroul administrativ al Creșei Pitești, și publicată pe site-ul Creșei Pitești, respectiv www.cresa-pitesti.ro.

Punctajul stabilit și acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creșă poate fi contestat de către părinții/reprezentanții legali ai copilului, în data de 21 iunie. Contestațiile se depun la Registratura Creșei Pitești sau la adresa de e-mail cresepitesti@gmail.com și vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, constituită în baza deciziei directorului Creșei Pitești, în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestațiilor, respectiv 25 iunie.

După expirarea perioadei de contestaţie, respectiv în data de 26 iunie, directorul Creșei Pitești aprobă, prin decizie, lista finală a copiilor admişi pentru a frecventa creşa în anul şcolar 2024 – 2025. Copiii vor fi admiși pentru a frecventa creșele în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării dosarelor, în funcție de locurile disponibile în creșă pentru anul școlar următor, dar și de opțiunea părinților/ reprezentanților legali. În cazul în care opțiunea inițială a părinților/reprezentanților legali nu poate fi îndeplinită, aceștia pot opta pentru un loc într-o creșă în care au rămas locuri neocupate.

Informații referitoare la actele necesare înscrierii copiilor la creşă găsiți aici.

Foto descriptiv. Sursă foto: Facebook și cresa-pitesti.ro

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

Atenție, părinți și bunici! S-a stabilit calendarul înscrierilor la creșele din Pitești

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/ana-vlad/" target="_self">Ana Vlad</a>

Articol scris de Ana Vlad

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: Crese Pitești | Pitești | Primăria Municipiului Pitești

Ultimele articole