anchetaonline.ro

Guvernul a prelungit termenul până la care pot fi plătite retroactiv contribuțiile de asigurări sociale

de | 04.09.2023 10:23 | Județean, Administrație

  • Informații de interes!

Casa Județeană de Pensii Argeș anunță faptul că reprezentanții Guvernului au prelungit prin OUG nr.70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice. Data până la care se poate plăti contributia pentru asigurări sociale pentru pensie, este 31 decembrie 2024.

De precizat faptul că persoanele care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contribuția la pensii pentru 6 ani, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, până la data de 31 decembrie 2024.

Cei care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani calendariști anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare în sistemul public sau într-un sistem neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

  • Persoana care îndeplinește condițiile mai sus mentionate, poate încheia cu Casa de Pensii Arges un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă până la data de 31 decembrie
  • Contractul de asigurare socială, se încheie între persoana interesată sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acestuia desemnat prin procura speciala si casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
  • Aceasta va prezenta actul de identitate sau pasaportul valabil si va completa o declaratie pe propria raspundere (formular tipizat) din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:
  1. a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
  2. b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
  3. c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

În ceea ce privește perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, acestea sunt cele care se încadrează în perioada cuprinsa între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială, dar fără a depași data împlinirii vârstei standard de pensionare prevazută de lege.

Dacă vă întrebați care este baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, aceasta o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale reglementată de legislaţia în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Dacă persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

Cum se poate face plata contribuţiei de asigurări sociale? Aceasta se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024. Se poate efectua prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

 

Foto descriptiv

 


Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

PITEȘTI. Întreruperi de curent în perioada 5-8 septembrie

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/dana-andrei/" target="_self">Dana Andrei</a>

Articol scris de Dana Andrei

Editor și autor de content media, cu experiență în presa online, PR și în promovare social media. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Comunicare.

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: Casa Judeţeană de Pensii