Vrei să fii detectiv particular? IPJ organizează examen!

de | 13.02.2024 12:26 | Județean, Lifestyle

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș anunță că au început înscrierile pentru examenul de obținere a atestatului de detectiv particular.

Astfel, persoanele interesate pot depune dosarele la sediul I.P.J. Argeş, până la data de 23 februarie 2024 în vederea susţinerii examenului ce va avea loc, în data de 14 martie 2024, orele 10:00, la sediul acestei instituţii.

Candidații vor susține o probă scrisă, eliminatorie. De asemenea, vor susține și un interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Inspector principal de poliție Tudor Paul Ionuț, la nr. de telefon 0248/607000, interior 20161.

Dosarul personal al candidatului trebuie să conțină următoarele:

a) cerere înscriere;
b) curriculum vitae;
c) actul de studii, în original și în copie, sau, dupa caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea 329/2003;
d) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea 329/2003, distinct de
documentul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea 329/2003, cu excepția absolvenților unei școli postliceale de detectivi;
e) certificat medical și certificat de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat (cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii);
f) declarație din care să rezulte că îndeplinește condiția prevazută la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea 329/2003 (nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice);
g) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștintelor, stabilit în conformitate cu dispozitiile legale (tariful este în valoare de
292 de lei și se achită la sediul I.P.J. Argeș – Serviciul Financiar).

Adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții in domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale, conform art. 6 alin. ( 1) lit. c) din Legea 329/2003, va fi solicitată de către comisia de evaluare a dosarelor, dar pentru acest demers este necesar a se menționa de către candidat intituția publică cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice ori securității naționale în care acesta și-a desfășurat activitatea.”, transmite IPJ Argeș

TEMATICA

• Drepturile și libertățile fundamentale – Constituția României;
• Legea penală și limitele ei de aplicare;
• Infracțiunea;
• Infracțiuni contra libertății persoanei;
• Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private;
• Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;
• Infracțiuni de corupție;
• Infracțiuni de serviciu;
• Infracțiuni de fals;
• Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege;
• Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice;
• Infracțiuni contra securității naționale;
• Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
• Percheziția;
• Sesizarea organelor de urmărire penală;
• Contractul;
• Exercitarea profesiei de detectiv particular;
• Organizarea și funcționarea societăților specializate și cabinetelor individuale de detectivi particulari;
• Protecția informațiilor clasificate;
• Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate. Accesul la informațiile clasificate;
• Constituirea societăților;
• Prelucrarea datelor cu caracter personal.

BIBLIOGRAFIA

• Constituția României, din 1991, republicată, Titlul II, cap. I, II;
• Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare:
– Partea generală, Titlul I, Titlul II;
– Partea specială, Titlul I, cap. VI, art. 206-208, cap. IX, art. 224-227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art. 271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul V, cap. I, art. 291, art. 292, cap. II, art. 302-304, Titlul VI, cap. III, art. 320-327, Titlul VII, cap. IV, art. 348, cap. VI, art. 360-366, Titlul X, art. 409- 410;
• Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare:
– Partea generală,Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art. 156-158;
– Partea specială, Titlul I, cap. II, art. 288-290;
• Legea nr. 287 /2009, republicată, privind Codul civil, Cartea V, Titlul II, cap. I;
• Legea 329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr. 1666/2004, privind Norme de aplicare a Legii nr. 329/2003, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare:
– Cap. I – III, cap. V;
• H.G. nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România cu modificările și completările ulterioare:
– Cap. II, Secțiunea a 1-a, Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 5-a;
• Legea 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare:
– titlul II, cap. I, cap. III;
• Legea 363/2018, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Foto Adevărul.ro

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro

Accident cu victimă la ieșire din Pitești! A ajuns cu mașina în șanț

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/daniela-neacsa/" target="_self">Daniela Neacșa</a>

Articol scris de Daniela Neacșa

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, pasionată de fotografie și handmade.

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte:

Ultimele articole