anchetaonline.ro

Acte necesare pentru obținerea brevetului de turism

de | 05.12.2022 09:04 | Știri, După subiect, Lifestyle, Național

Dacă vrei să te angajezi director la un hotel sau poate vrei să-ți deschizi o agenție de turism ai nevoie de un brevet de turism. Pentru a-l obține ai nevoie să îndeplinești mai multe condiții, potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

În primul rând, pentru a vă lua brevetul de turism, cel interesat trebuie să depună la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documente:

  • cerere pentru eliberarea brevetului de turism;
  • curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;
  • copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
  • copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular (cursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată de 6 luni (720 ore) şi să fie acreditat de Autoritatea Naţională de Calificări);
  • copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru conformitate de către titular (dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate se va efectua prin următoarele modalități, după caz: copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular – valabil până la data de 01.01.2011; copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoțită de o adeverință de salariat din care să rezulte vechimea în muncă; extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator; copie certificată pentru conformitate de către titular ale actelor societății de turism și copia certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz);
  • certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
  • certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;
  • copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepţia: absolvenţilor, cu examen de licenţă, ai unei facultăţi acreditate cu specializare turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism; absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională; absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri internaţionale; celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puţin un an; cetățenilor români cu dublă cetățenie; absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine; cabanierului.

Foto descriptiv.

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

Ruta Cultural Turistică a obiectivelor memoriale din România, recunoscută

Citește articolele pe același subiecte: Ministerul Turismului
<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/ana-vlad/" target="_self">Ana Vlad</a>

Articol scris de Ana Vlad

Articole asemănătoare: