Anunț de presă privind debutul proiectului „CONVERSIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ÎN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA ANINOASA”

de | 12.04.2024 11:18 | Anunțuri, Județean

  • ANUNȚ DE PRESĂ! Privind debutul proiectului „CONVERSIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ÎN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT  ÎN COMUNA ANINOASA, JUD ARGEȘ”

 

1 Domnești

 

COMUNA ANINOASA în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu titlul „CONVERSIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ÎN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA ANINOASA, JUDEȚUL ARGEȘ”, Cod SMIS 155692, proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 8: „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1:  „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, OBIECTIVUL SPECIFIC 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, OPERAȚIUNEA B  CENTRE COMUNITARE INTEGRATE.

Contractul de finanțare nr. 8057 a fost semnat în data de 21.12.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, în Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în Calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” în comuna Aninoasa, județul Argeș. Proiectul contribuie la atingerea acestui dispozitiv prin REABILITARE/MODERNIZARE/EXTINDERE/MANSARDARE imobil cu destinația CENTRU COMUNITAR INTEGRAT. La finalizarea proiectului, clădirea reabilitată/modernizată/extinsă și dotată a Centrului Comunitar va fi funcțională. Astfel, se eficientizează activitățile și cheltuielile dedicate serviciilor socio-medico-educaționale într-o locație corespunzătoare. Rezultatele și activitățile propuse vor conduce la realizarea obiectivului specific AP8 Prioritate investiții 8.1 OS 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1-Îmbunătățirea infrastructurii socio-medico-educaționale prin consolidarea/reabilitarea/ modernizarea/extinderea Centrului Comunitar Integrat aflat în localitatea de implementare.
  2. OS2- Dotarea adecvată a clădirii centrului Comunitar Integrat, ce va deservi populația comunei, cu accent special pe persoanele aflate în situații de risc, obiectiv specific ce va contribui la prestarea la standardele actuale a serviciilor socio-medico-educaționale.

Rezultatele așteptate:

  1. 1 centru comunitar funcțional
  2. 3190 persoane beneficiare ale serviciilor sociale furnizate în mod integrat în cadrul centrului comunitar. Valoare totală a contractului de finanțare este de. 494.767,58 lei, valoare totală eligibilă este de 486,818.38 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 486.818,38 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. este de 340.772,89 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național este de 136.309,07 lei, iar co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este 9.7366,42 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 7.949,20 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 14 luni (01.11.2022 – 31.12.2023).

Locul de implementare a proiectului este: Comuna Aninoasa, județ Argeș, Regiunea Sud – Muntenia.

UAT Comuna Aninoasa

Date de contact: Dl. Iosif Daniel, primar

Tel: 0726149245;0248577101, e‐mail: primarie@aninoasa.cjarges.ro

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/dana-andrei/" target="_self">Dana Andrei</a>

Articol scris de Dana Andrei

Editor și autor de content media, cu experiență în presa online, PR și în promovare social media. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Comunicare.

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: Aninoasa | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene