Anunț de presă privind finalizarea proiectului „CONVERSIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ÎN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA ANINOASA”

de | 12.04.2024 11:24 | Județean, Anunțuri

  • ANUNȚ DE PRESĂ! Privind finalizarea proiectului „CONVERSIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ÎN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT  ÎN COMUNA ANINOASA, JUD ARGEȘ”

2 Domnesti - Anunț privind finalizarea proiectului „CONVERSIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ÎN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT  ÎN COMUNA ANINOASA, JUD ARGEȘ”

COMUNA ANINOASA în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu titlul „CONVERSIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ÎN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA ANINOASA, JUDEȚUL ARGEȘ”, Cod SMIS 155692, proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 8: „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1: „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, OBIECTIVUL SPECIFIC 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, OPERAȚIUNEA B  CENTRE COMUNITARE INTEGRATE.

Contractul de finanțare nr. 8057 a fost semnat în data de 21.12.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, în Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în Calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” în comuna Aninoasa, județul Argeș. Proiectul contribuie la atingerea acestui dispozitiv prin REABILITARE/MODERNIZARE/EXTINDERE/MANSARDARE imobil cu destinația CENTRU COMUNITAR INTEGRAT. La finalizarea proiectului, clădirea reabilitată/modernizată/extinsă și dotată a Centrului Comunitar va fi funcțională. Astfel, se eficientizează activitățile și cheltuielile dedicate serviciilor socio-medico-educaționale într-o locație corespunzătoare. Rezultatele și activitățile propuse vor conduce la realizarea obiectivului specific AP8 Prioritate investiții 8.1 OS 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1 -Îmbunătățirea infrastructurii socio-medico-educaționale prin consolidarea/reabilitarea/ modernizarea/extinderea Centrului Comunitar Integrat aflat în localitatea de implementare.
  2. OS2 – Dotarea adecvată a clădirii centrului Comunitar Integrat, ce va deservi populația comunei, cu accent special pe persoanele aflate în situații de risc, obiectiv specific ce va contribui la prestarea la standardele actuale a serviciilor socio-medico-educaționale.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivului general și a celor specific sunt:

  1. 1 centru comunitar funcțional
  2. 3190persoane beneficiare ale serviciilor sociale furnizate în mod integrat în cadrul centrului comunitar.

Impactul proiectului

Construirea centrului va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a localității. Proiectul nu generează venituri, crează doar acordul institutional prin care vor fi oferite servicii directe și gratuite persoanelor vunerabile din punct de vedere medico-social, cu accent pe grupurile vulnerabile din localitate. Odată cu finalizarea proiectului, entitatea responsabilă de operare și întreținere a investiției este U.A.T.-ul. Aceasta va asigura o serie de elemente de sustenabilitate – resursele financiare necesare operării și întreținerii investiției. Analiza internă demonstrează sustenabilitatea financiară a investiției propuse. Proiectul nu generează fluxuri de numerar negative pe orizontul de timp de 5 ani consecutive după finalizarea proiectului.

UAT Comuna Aninoasa

Date de contact: Dl. Iosif Daniel, primar

Tel: 0726149245;0248577101, e‐mail: primarie@aninoasa.cjarges.ro

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/dana-andrei/" target="_self">Dana Andrei</a>

Articol scris de Dana Andrei

Editor și autor de content media, cu experiență în presa online, PR și în promovare social media. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Comunicare.

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: Aninoasa | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene