anchetaonline.ro

Locuințe ANL pentru tinerii piteșteni! Ce criterii trebuie să îndeplinească solicitanții!

de | 08.09.2023 15:10 | Pitești, Administrație

Printr-un proiect de hotărâre supus la vot în ultima ședință a Consiliului Local Pitești, sunt stabilite criteriile pentru acordarea locuințelor sociale pentru tineri. Acestea sunt construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și sunt destinate închirierii de către tineri. Cei care solicită municipalității un astfel de spațiu trebuie să îndeplinească anumite critetii pentru a le fi acordat. De asemenea, sunt propuse și criterii de ierarhizare fixate printr-un punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor.

Cel care solicită repartizarea unei locuințe pentru tineri destinată închirierii trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea se efectuează numai individual și în nume propriu.

Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia (soț/soție, copii și sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia) trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a municipiului Pitești sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Pitești. Sunt exceptate locuințele înstrăinate în urma acțiunilor de partaj sau trecute în proprietatea statului în mod abuziv, locuințele din căminele de nefamiliști sau cotele-părți dintr-o locuință deținute de solicitantul cererii sau de familia acestuia.

Tinerii trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Pitești sau zonele limitrofe (Bascov, Budeasa, Ștefănești, Mărăcineni, Bradu, Albota, Moșoaia și Băbana). Cei care își desfășoară activitatea în zonele limitrofe trebuie să dovedească faptul că au domiciliul stabil în Pitești de peste un an.

Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, fiind luate în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și cele care urmează să fie finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Criteriile de ierarhizare fixate prin punctaj, prin care se stabilește ordinea de prioritate a solicitărilor, se referă la situația locativă actuală, starea civilă, starea de sănătate, vechimea cererii solicitantului, nivelul de studii sau pregătirea profesională, situații locative sau sociale deosebite, venitul mediu net lunar/membru de familie.

Cererile se depun la Compartimentul Relații Publice din cadrul Primăriei Pitești și trebuie să fie însoțite de următoarele documente:  act de identitate, declarație notarială din care să rezulte că solicitantul nu deține o altă locuință, venitul, câte persoane are în grijă și că are calitate de chiriaș/tolerat în spațiu, actul de proprietate (copie) privind locuința de domiciliu sau de reședință, din care să rezulte suprafața locuibilă sau, după caz, contractul de închiriere a locuinței de domiciliu sau de reședință, din care să rezulte suprafața locuibilă, adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul și pentru care se calculează și se încasează contravaloarea cheltuielilor de întreținere (original), certificat de căsătorie (dacă este cazul), certificate de naștere ale titularului, ale copiilor aflați în grijă și ale altor persoane aflate în grijă (copii), acte medicale legal valabile privind boala de care suferă solicitantul sau un membru al familiei ori  o persoană aflată în grijă, adeverință de la locul de muncă (original) pentru titular și membrii familiei, după caz, din care să rezulte venitul net și locul desfășurării activității, acte legal valabile care să ateste studiile solicitantului, acte din care să rezulte situația locativă sau socială deosebită (evacuat din case naționalizate, proveniență din casă de ocrotire socială), acte din care să rezulte că solicitantul a adoptat copii sau că s-au întreprins măsuri în vederea adopției, certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Pitești.                           

 

Foto descriptiv

 

                                                                         


Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

Cea mai veche civilizație din Europa ajunge în Argeș

 

 

 

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/berta-dima/" target="_self">Berta Dima</a>

Articol scris de Berta Dima

Absolventă a programului de master Jurnalism Tematic, Universitatea București, experiență în presă din anul 2020, pasionată de domeniul social.

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: ANL