OAMGMAMR ARGEȘ: Informare privind organizarea examenului de grad principal-sesiunea 2023 pentru asistenții medicali

de | 27.07.2023 10:50 | Știri, Județean, Lifestyle

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) Filiala Argeș informează asistenții medicali argeșeni că și în anul 2023 OAMGMAMR organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Data desfășurării examenului este 28.09.2023, pentru toate specialitățile.

Înscrierile la examen se fac în perioada 01.09.2023-15.09.2023, pentru toate specialităţile, la sediul OAMGMAMR Filiala Argeș, situat în Pitești, str. Victoriei nr. 57.

Anunțul de examen și celelalte informații privind organizarea acestuia se vor publica pe site-ul www.oamr.ro și pe site-ul filialei www.oammr-arges.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de data examenului de grad principal, conform metodologiei de organizare a examenului aprobată prin Ordinul MS nr. 1137/2018 cu modificările și completările ulterioare și a calendarului de examen.

La examenul de grad principal se pot înscrie asistenții medicali care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  1. a) sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau sunt absolvenţi cu diplomă/certificat de absolvire/licenţă sau document echivalent ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

– liceu sanitar;

– şcoală postliceală sanitară;

– colegiu medical universitar;

– facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe;

  1. b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului;

b^1) în sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

b^2) exercitarea profesiei în regim de voluntariat se va lua în calcul la stabilirea experienţei profesionale prevăzute la lit. b) pe o perioadă de maximum 12 luni, dacă asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu normă întreagă sau fracţie de normă, în domeniul titlului de calificare şi al studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

  1. c) au achitat suma de participare la examen.

Estera Stamoiu -  asistenți Argeș

Referindu-se la acest subiect, Estera Stămoiu, președinte al OAMGMAMR Filiala Argeș a declarat:

Sunt câteva elemente de noutate în ceea ce privește organizarea și desfășurarea examenului de grad principal sesiunea 2023, reglementate prin Ordinul MS nr. 1838/2023.

 

De maxim interes în această etapă preliminară de informare a asistenților medicali este faptul că timpul alocat testului grilă este de 2 ore, față de 3 ore, cum a fost în anul precedent, iar examenul se desfășoară într-o singură zi, pentru toate specialitățile, respectiv 28.09.2023.

 

Criteriile și condițiile de înscriere rămân aceleași ca anul trecut, luându-se în calculul celor 5 ani de experiență profesională activitatea de voluntariat pe o perioadă de maxim 12 luni, desfășurată conform legii.

 

Tematica și bibliografia pentru examen sunt publicate pe site-ul național, www.oamr.ro și pe site-ul filialei Argeș, www.oammr-arges.ro. OAMGMAMR pune la dispoziția asistenților medicali și moașelor, gratuit, în format electronic pe website-ul www.oamr.ro, lucrarea “TRATAT DE ÎNGRIJIRI MEDICALE PENTRU ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI”.

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România confirmă, încă o dată, angajamentul de a facilita și sprijini procesul de instruire și pregătire profesională al asistenților medicali și moașelor.

 

Vom reveni cu toate informațiile privind organizarea examenului, imediat ce va fi publicat anunțul de examen, precum și cu alte informații transmise de Ordinul național referitoare la acest subiect, astfel că recomandăm asistenților medicali argeșeni să consulte periodic site-ul filialei.”

 

 


Citiţi, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

Programul Rabla local. AFM solicită ca cetățenii care doresc înscrierea în program să aibă contul deja creat!

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/dana-andrei/" target="_self">Dana Andrei</a>

Articol scris de Dana Andrei

Editor și autor de content media, cu experiență în presa online, PR și în promovare social media. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Comunicare.

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: OAMGMAMR Argeș