anchetaonline.ro

Prejudicii de 3,7 milioane lei în contabilitatea primăriilor şi instituţiilor argeşene

de | 14.04.2022 18:20 | Administrație, Importante

Bilanţul controalelor din 2021 ale Curţii de Conturi. Află la ce primării au fost descoperite nereguli!

Săptămâna trecută, Curtea de Conturi a României a făcut publice rapoartele întocmite în urma misiunilor de audit efectuate pe parcursul anului 2021 la instituţiile publice. Anul trecut, inspectorii argeșeni de conturi au desfăşurat 48 de acţiuni din care 41 de audit financiar al conturilor de execuţie bugetară pe anul 2020, 6 acţiuni de control și respectiv o acțiune de audit al performanței, pentru care au fost întocmite 41 de rapoarte de audit financiar, 6 rapoarte de control și respectiv 1 raport de audit al performanței.

Din ciclul toate-s vechi şi nouă toate, nici din acest raport nu lipsesc neregulile legate de gestionarea banilor publici, dovadă cifrele mari consemnate la capitolul prejudicii sau abateri financiar-contabile. Dacă este vorba despre incompetenţă, dezinteres sau, dimpotrivă, despre interese obscure care să justifice deficienţele majore din gestionarea bugetelor locale – asta rămâne să stabilească instituţiile statului abilitate în acest sens. Până atunci, însă, „Ancheta” vă prezintă, succint, principalele concluzii ale inspectorilor de conturi în urma controalelor efectuate la administraţiile publice locale din Argeş.

 

Din verificările efectuate asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020 la cele 44 entităţi supuse auditului/controlului până la data raportului, au rezultat venituri totale suplimentare estimate la 6.996.000 lei, din care 546.000 lei accesorii fiscale, precum şi prejudicii totale de 3.668.000 lei, din care 116.000 lei majorări de întârziere.

În rapoartele de control şi procesele-verbale de constatare întocmite s-au reţinut abateri financiar-contabile de la legalitate şi regularitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cuantificate la un nivel estimat de 194.882.000 lei.

Aspectele şi sumele estimate ale abaterilor constatate au făcut obiectul recomandărilor formulate operativ precum și al măsurilor transmise prin decizii, în cazul celor neremediate în timpul misiunii de audit, în vederea înlăturării acestora sau stabilirii întinderii prejudiciilor şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestora.

Din totalul plăţilor realizate de instituţiile publice argeşene verificate în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi, care se ridică la circa 1,75  miliarde de lei noi, cei mai mulţi bani în 2020, reprezentând 29%, au fost folosiţi pentru plata salariilor bugetarilor. Celelalte plăţi au vizat cheltuieli de capital (24 %), bunuri şi servicii (21 %), asistenţă socială (6 %), transferuri (8 %), în vreme ce pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile au ajuns 5 % din banii publici. Restul de 7% au acoperit alte cheltuieli (subvenţii, dobânzi, rambursări de credite etc.)

functionari-primarii

Salarii majorate nelegal în primării

Inspectorii Camerei de Conturi Argeș au descoperit la 23 de primării că s-au efectuat plăți nelegale în valoare totală estimată de 787.000 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor de personal acordate salariaților din primării și instituțiile subordonate, peste nivelurile salariale maxime prevăzute de reglementările aplicabile în vigoare. Atfel de abateri au fost constatate la primăriile Costești, Albeștii de Muscel, Arefu, Bălilești, Bârla, Bascov, Belești-Negrești, Bughea de Sus, Călinești, Căteasca, Ciomăgești, Drăganu, Dragoslavele, Godeni, Hârsești, Mărăcineni, Pietroșani, Poienarii de Muscel, Săpata, Stâlpeni, Stoenești, Tigveni și Uda.

Mai mult, la Săpata angajații primăriei au primit al 13-lea salariu, deși acest drept salarial nu mai este prevăzut de lege, fiind adus bugetului local un prejudiciu de 110.000 lei.

De asemenea, la primăriile Cotmeana și Uda au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală estimată de 47.000 lei, reprezentând contravaloarea majorării peste nivelul prevăzut de lege a indemnizațiilor acordate persoanelor cu funcții de demnitate publică pentru activitățile desfășurate în echipele de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

 

consiliul-judetean-arges

CJ Argeș a decontat de două ori aceeași garanție de bună execuție de 623.000 lei

Consiliul Județean Argeș a efectuat plăți nelegale în valoare de 623.000 lei, reprezentând contravaloarea garanției de bună execuție constituită de către un furnizor în baza unui contract subsecvent, acceptată la plată și decontată operatorului economic, în condițiile în care la data operațiunii respective UATJ Argeș avea cunoștință de instituirea unei ipoteci mobiliare asupra creanței respective în favoarea unui alt agent economic care ulterior a executat silit suma respectivă, ceea ce a condus la dublarea ieșirilor de resurse financiare din fondurile publice prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2020 având ca obiect deblocarea sumei consemnate drept condiție contractuală;

 

Lucrări plătite și neexecutate în 14 localități din Argeș

Una din neregulile de care se pare că nu mai scăpăm, în ciuda numeroaselor dosare penale și condamnări cu care s-au ales funcționarii din primării și edilii după ce concluziile Curții de Conturi au ajuns la procurori, o reprezintă plata de către primării a unor lucrări care în realitate nu au fost niciodată executate. Cu alte cuvinte, bani publici achitați unor firme pe degeaba!

Astfel, la controalele de anul trecut, inspectorii argeșeni de conturi au descoperit că la Câmpulung, Curtea de Argeș, Ștefănești, Albeștii de Argeș, Albeștii de Muscel, Arefu, Bârla, Bughea de Sus, Ciomăgești, Cocu, Cotmeana, Dragoslavele, Godeni și Leordeni au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 436.000 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată și decontate, dar neexecutate la obiectivele de investiţii finanțate în cursul perioadei auditate.

La Câmpulung, Costești, Bradu, Dragoslavele, Nucșoara, Pietroșani, Recea și Stâlpeni au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 77.000 lei, reprezentând contravaloarea articolelor de deviz incluse în situațiile de lucrări acceptate la plată și decontate pentru obiectivele de investiţii finanțate în cursul perioadei auditate, dar care, potrivit clauzelor contractuale trebuiau suportate de către executanți.

O situație interesantă a fost constatată la Cocu, unde s-au plătit nelegal 71.000 lei pentru servicii de consultanță care, în fapt, au făcut obiectul altor contracte încheiate anterior de autoritatea contractantă cu diverși prestatori și pentru care, totodată, entitatea auditată nu a putut face dovada prestării acestora cu documente justificative.

De asemenea, la Bughea de Sus și Dâmbovicioara s-au plătit nelegal 118.000 lei, fiind majorată nejustificat manopera, peste tariful maxim acceptat care asigură acoperirea creșterii cheltuielilor salariale din domeniul construcțiilor prevăzute de OUG 114/2018, incluse în situațiile de lucrări acceptate la plată și decontate pentru obiectivele de investiţii finanțate în cursul perioadei auditate.

La Câmpulung, Pitești, Ștefănești, Bârla, Bughea de Sus, Cocu, Corbi, Cotmeana, Dâmbovicioara, Drăganu, Dragoslavele, Hârsești, Leordeni, Nucșoara, Pietroșani, Recea, Rociu, Schitu Golești, Stâlpeni, Tigveni, Uda și la SC Apă Canal 2000 SA Pitești au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 501.000 lei, reprezentând contravaloarea majorării necuvenite a profitului inclus în situațiile de lucrări acceptate la plată și decontate pentru obiectivele de investiții finanțate în perioada de raportare.

 

Diurne acordate necuvenit la alegerile locale din 2020

Alegerile din 2020 au prilejuit un alt tip de abatere financiară. Astfel, mai multe primării au efectuat plăți nelegale în sumă totală de 137.000 lei, reprezentând contravaloarea diurnei de detașare sau indemnizației de cazare acordate necuvenit persoanelor investite cu atribuții de președinte și respectiv de locțiitor al acestuia în cadrul Birourilor Electorale de Circumscripție constituite cu ocazia alegerilor locale din anul 2020. Astfel de probleme au fost constatate la mai multe primării: Câmpulung, Căldăraru, Călinești, Cocu, Dâmbovicioara, Dârmănești, Mărăcineni și Nucșoara.

 

Camera de Conturi Arges

Pe cine mai controlează Camera de Conturi Argeș în perioada următoare

Conform programului de activitate al Curții de Conturi în primul semestrul al anului 2022, în următoarele luni inspectorii Camerei de Conturi Argeș vor efectua acțiuni de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară la următoarele primării din județ:

 • Primăria Pitești – mai-iunie (De asemenea, în perioada iunie-iulie, la Primăria Pitești inspectorii de conturi vor efectua un control tematic, care vizează ”Eficiența și eficacitatea măsurilor luate de municipalități pe perioada pandemiei pentru asigurarea unor servicii de calitate”
 • Primăria Mioveni – aprilie-mai
 • Primăria Topoloveni – aprilie-mai
 • Primăria Albota – mai-iunie
 • Primăria Băbana – iunie-iulie
 • Primăria Berevoești – mai-iunie
 • Primăria Cepari – mai-iunie
 • Primăria Ciofrângeni – iunie-iulie
 • Primăria Cuca – mai-iunie
 • Primăria Dobrești- iunie-iulie
 • Primăria Hârtiești – iunie-iulie
 • Primăria Lunca Corbului – iunie-iulie
 • Primăria Mărăcineni – aprilie
 • Primăria Miroși – iunie-iulie
 • Primăria Negrași – aprilie-mai
 • Primăria Poienarii de Argeș – aprilie-mai
 • Primăria Râca – mai-iunie
 • Primăria Ștefan cel Mare – mai-iunie
 • Primăria Vedea – iunie-iulie
 • Primăria Vlădești – mai-iunie

Citește pe anchetaonline.ro:

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/nadia-ciochina/" target="_self">Nadia Ciochina</a>

Articol scris de Nadia Ciochina

Jurnalist de investigații și editor, cu 19 experiență în presă, autor și coordonator pentru numeroase proiecte media.

Articole asemănătoare: