Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. angajează buldoexcavatorist

de | 10.05.2024 11:17 | Pitești, Lifestyle

Oportunitate de angajare. Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de mecanic utilaj (buldoexcavatorist).

Atribuţiile de bază ale postului de mecanic utilaj sunt: să exploateze utilajul în vederea realizării lucrărilor de excavare, nivelare şi consolidare a pământului sau a materialelor similare conform documentaţiilor tehnice; să asigure buna funcţionare şi întreţinere a utilajului respectând toate indicaţiile şi instrucţiunile tehnice.

Cerinţele şi condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii (incluzând calificarea profesională în domeniu); permis de conducere categoriile B, C şi CE, valabil; disponibilitate pentru program flexibil; constituie avantaj deţinerea atestatului transport marfă valabil şi experienţa în exploatarea utilajelor de excavare/ nivelare/ compactare.

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

Tematica pentru concurs: exploatarea buldoexcavatorului în vederea realizării lucrărilor specifice, controlul şi îngrijirea zilnică a utilajului.

Bibliografia pentru concurs: legislaţia rutieră, cartea tehnică a utilajului/ maşinilor pentru terasamente, manuale de specialitate pentru dobândirea calificării profesionale de maşinist utilaje cale şi terasamente.

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului de mecanic utilaj: CV, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății, secțiunea „Clienți – Formulare‟), copii după actul de identitate, actele de calificare şi permisul de conducere se vor depune la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, sau pe adresa de e-mail contact@apa-canal2000.ro, până la data de 22.05.2024, inclusiv, ora 16.00.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00.

Foto descriptiv.

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

Astăzi este sărbătoare cu cruce roșie în calendar, este Izvorul Tămăduirii

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/ana-vlad/" target="_self">Ana Vlad</a>

Articol scris de Ana Vlad

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: Brătianu | I.C. Brătianu