anchetaonline.ro

Comuna Rucăr a aderat la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia

de | 15.02.2022 00:49 | Administrație

Comuna Rucăr a aderat la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia

Comuna Rucăr s-a angajat să reducă emisiile de dioxid de carbon şi a altor gaze cu efect de seră cu cel puţin 40% până în 2030

Consilierii locali ai comunei Rucăr s-au reunit la începutul săptămânii trecute în cadrul şedinţei ordinare din luna februarie. Cu acest prilej aleşii locali au aprobat reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. Consiliul Comunitar Consultativ este o structură consultativă înfiinţată prin hotărârea Consiliului Local, cu scopul de a sprijini activitatea de asistenţă socială și activitatea de protecţie și promovare a drepturilor copilului, prin creșterea calității vieții în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privaţi de îngrijire şi educaţie adecvate. De asemenea, CL Rucăr a aprobat şi planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Rucăr pe anul 2022.

Un alt punct pe ordinea de zi a vizat aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de canalizare al comunei Rucăr, a regulamentului acestui serviciu, precum şi a caietului de sarcini aferent activităţilor prestate de către acesta. În acest sens, contractul de delegare a fost încredinţat prin atribuire directă, pentru doi ani, către SC Utilităţi Apă Canal Rucăr 2010 SRL, societate al cărei asociat unic este însăşi unitatea administrativ-teritorială Rucăr.

Nu în ultimul rând, şedinţa de consiliu a prilejuit aprobarea aderării comunei Rucăr la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia (Convenant of Mayors for Climate & Energy), prin adoptarea acestei hotărâri comuna Rucăr angajându-se să reducă emisiile de dioxid de carbon şi a altor gaze cu efect de seră  pe teritoriul localităţii cu cel puţin 40% până în 2030, prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi printr-o utilizare sporită a resurselor regenerabile de energie. În acest scop, reprezentanţii administraţiei locale şi-au propus să elaboreze un inventar de referinţă al emisiilor şi o evaluare a vulnerabilităţilor şi a riscurilor legate de schimbările climatice, precum şi a unui plan de acţiune privind energia durabilă şi clima, urmat de un raport privind progresele înregistrate, care să fie întocmit la fiecare doi ani.

 

Citește articolele pe același subiecte:
<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/nadia-ciochina/" target="_self">Nadia Ciochina</a>

Articol scris de Nadia Ciochina

Jurnalist de investigații și editor, cu 19 experiență în presă, autor și coordonator pentru numeroase proiecte media.

Articole asemănătoare: