Master gratuit pentru tinerii din Mioveni!

de | 04.09.2023 19:13 | Știri

Administrația locală din Mioveni anunță că Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică propune tinerilor din Mioveni, pentru cel de-al 13-lea an consecutiv, programul de master ”Concepţie şi management în productică(CMP)”.

CMP este un program de masterat de tip complementar şi este destinat absolvenţilor studiilor de licenţă (3 sau 4 ani), din domeniile: inginerie industrială, economic, inginerie și management. Este adaptat cerinţelor pieţei actuale din România, orientat fiind în special pe implementarea şi utilizarea tehnicilor de management, concepția de produse sau servicii noi şi creşterea performanţelor organizaţionale prin inovare. Pentru această specializare de masterat pot candida absolvenți cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (conform Legii nr. 288/2004), absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare), precum și absolvenți cu studii efectuate în străinătate și recunoscute conform normelor legale în vigoare.

Perioada de înscriere se termină în data de 15 septembrie 2023

În cadrul programului se utilizează baza materială asigurată de departamentul Roboți și Sisteme de Producție din Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică și de facilitățile de cercetare asigurate prin Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice – CNCPST-Optimum. Masteratul este organizat în colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – secţia VI Ştiinţe Tehnice, Academia de Studii Economice și cu Centrul de Formare Profesională Continuă din Mioveni-Argeș. ”Pentru acest program de master sunt eligibili toți candidații cu domiciliul în orașul Mioveni, indiferent de medie și de domeniul de licență”, anunță administrația locală din Mioveni în informarea publicată.

Perioada de înscriere se termină în data de 15 septembrie 2023, iar examenul va fi sub forma unui interviu on-line ce va avea loc în data de 18 septembrie, ora 14.00, anunță administrația locală din Mioveni.

Avantaje:

  • Candidații vor ocupa un loc finanțat de la bugetul de stat, pentru anul universitar 2023-2024;
  • Taxa de înscriere este de 100 lei;
  • Admitere on-line;
  • Actele se vor încarca on-line.

Acte necesare:

1) Fişa de înscriere tip (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

2) Două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

3) Diploma de bacalaureat, în original;

4) Diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2023 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

5) Foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul în care se prezintă diploma de licenţă/inginer;

6) Certificatul de naştere, în copie;

7) Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

8) Certificatul de căsătorie, în copie (numai dacă este cazul schimbarii numelui);

9) Buletin/carte de identitate, în copie;

10) Plata taxei de admitere (on-line)

Dosar plic (în care vor fi incluse toate documentele de mai sus). Actele vor fi aduse la secretariatul facultății, înainte de începerea anului universitar, conform unei proceduri stabilite la nivel de facultate. Aceste informații sunt disponibile și pe aici.

Sursă foto: Facebook Primăria Orașului Mioveni.

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

Cursuri gratuite pentru copii la Centrul Cultural Mioveni

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/ana-vlad/" target="_self">Ana Vlad</a>

Articol scris de Ana Vlad

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: