anchetaonline.ro

(Video) Conferință de presă – Proiecte depuse în Parlament de reprezentanții Forța Dreptei

de | 26.08.2022 14:55 | Știri, Județean, Politic

Astăzi, 26 august, a avut loc Conferința de presă Forța Dreptei Argeș, susținută de deputatul Adrian Miuțescu, vicepreședinte al partidului la nivel național și Adina Damaschin, membru al BPJ Forța Dreptei Argeș.

 

 

Cele mai importante depuse în Parlament de parlamentarii Forța Dreptei au fost prezentate de deputatul în conferința de presă:

1.REDUCEREA FACTURILOR LA ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE- respins de Senat, în dezbaterea comisiilor la Camera Deputaților

Parlamentarii partidului au inițiat din ianuarie un proiect de lege pentru reducerea prețurilor la energie, prin reducerea și eliminarea unor taxe percepute de stat, inițiatorii spunând că aplicarea legii va duce la reducerea la jumătate a prețurilor la energia electrică și gazele naturale.

Proiectul de lege prevede:

– Reducerea TVA la 5% pentru energie;
– Suspendarea imediată pentru o perioadă de 12 a luni și eliminarea treptată a certificatelor verzi ;
– Suspendarea imediată și eliminarea bonusului de cogenerare;
– Eliminarea accizei la energia electrică;
– Aplicarea măsurilor de compensare a prețurilor la energie pentru toți consumatorii.

Semnatarii proiectului de lege solicită conducerii Parlamentului adoptarea în procedură de urgență a proiectului de lege pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică și gaze naturale.

2.REDUCEREA TVA ȘI A ACCIZEI LA CARBURANȚI- respins de Senat, în dezbaterea comisiilor la Camera Deputaților

Parlamentarii Forța Dreptei au prezentat încă din februarie un proiect de lege pentru reducerea accizei la carburanţi cu 50% și reducerea TVA până la 5% pentru o perioadă temporară (până la sfărșitul anului).
Această reducere de acciză ar fi generat o reducere substanțială a preţului carburanţilor și ar fi stopat creșterea inflației.

3.ABROGAREA PENSILOR PARLAMENTARILOR- urmează să intre în dezbaterea comisiilor la Senat

Reprezentanții Forța Dreptei solicită eliminarea în regim de urgență a pensiilor parlamentarilor prin adoptarea unui proiect de lege. Această reglementare este necesară întrucât prin decizia nr. 261 din 5 mai 2022 a fost declarată neconstituțională, din motive de procedurale, Legea nr. 7/2021, actul normativ prin care au fost abrogate prevederile din Statutul deputaților și al senatorilor referitoare la acordarea indemnizațiilor pentru limită de vârstă (pensii speciale). Astfel, Curtea Constituţională a României a stabilit că pensiile speciale ale parlamentarilor nu pot fi eliminate în cazul celor aflate în plată până în februarie 2021. Totuși, măsura ar putea fi aplicată pentru indemnizaţiile viitoare.

4.KURZARBEIT- aprobat de Senat, aflat în debaterea comisiilor la Camera Deputaților

Proiectul de lege pentru continuarea programului Kurzarbeit, aplicat de către Guvernul Orban în timpul pandemiei, propune aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori și salariați în situații de dificultate economică temporară, altele decât cele din perioada stării de urgență/asediu/alertă.
Măsura este una cerută inclusiv de cel mai mare investitor din Argeș- Dacia.
Modelul nemțesc Kurzarbeit presupune subvenţionarea de către stat a timpului redus de muncă. Măsura se poate aplica la nivel național sau sectorial, după caz, după aprobarea hotărârii de guvern în care se constată existența unei situații de dificultate economică temporară și se stabilesc domeniile de activitate și durata de aplicare. Măsura are caracter temporar, dar nu mai puțin de 3 luni.

5.VALORIFICAREA TUTUROR SPORURILOR/VENITURILOR BRUTE LA STABILIREA PENSIEI- adoptat de Senat, aflat în dezbaterea comisiilor la Camera Deputaților

Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, a depus din ianuarie un proiect de lege în sprijinul pensionarilor care prevede în principal ca, la calcularea pensiei, să fie luate în considerare veniturile totale brute și ca âpensia de urmaș să poată fi acordata soțului supraviețuitor și în cazul unei căsătorii mai mică de 10 ani, dar de cel puțin un an. În plus, proiectul prevede ca pentru perioada lucrată în grupe de muncă în conditii deosebite/grupa I/condiții speciale, să se ia în considerare nu doar anul complet, ci și lunile dintr-un an.

 

6.REDUCEREA TVA LA TRANSPORTUL PUBLIC DE PERSOANE- în dezbaterea comisiilor la Senat

La propunerea deputatului Alexandru Kocsis, parlamentarii Forța Dreptei solicită, printr-un proiect de lege, reducerea TVA la 5 la sută pentru transportul de persoane, în contextul scumpirilor fără precedent la carburanți, pentru încurajarea folosirii mijloacelor de transport în comun.

 

7.SCUTIREA UAT-URILOR DE LA PLATA UNOR TAXE PENTRU REALIZAREA DE PROIECTE DE INTERES PUBLIC- aflat în dezbaterea comisiilor la Senat

În luna mai, la inițiativa senatorului Ion Iordache, parlamentarii Forța Dreptei au depus la Senat un proiect de lege privind scutirea unităților administrativ-teritoriale de la plata unor taxe și tarife pentru proiecte de interes public, cu o valoare de peste 100.000 lei. Legea ar scuti Primăriile de cheltuieli importante și ar accelera punerea în practică a proiectelor de infrastructură de care au nevoie comunitățile locale.

 

Miuțescu Forța Dreptei

 

Reprezentanții Forța Dreptei au transmis totodată poziția publică a specialiștilor din învățământul superior cu privire la unele articole din cele două proiecte de legi ale învățământui – România Educată  Tema este formarea inițială a cadrelor didactice și accesul în cariera didactică.

Grupul de specialiști din învățământul superior a analizat cele două proiecte de lege și supune atenției factorilor de decizie câteva aspecte negative privind incoerența legislativă, deprofesionalizarea carierei didactice și implicațiile indezirabile pe plan național și internațional, generate de introducerea unei „excepții” pentru accesul în cariera didactică, în care nu se mai regăsește pregătirea psihopedagogică inițială, realizată în instituții de superior acreditate.

Comunitatea academică reprezentată de semnatarii acestui document susțin necesitatea profesionalizării carierei didactice prin formarea inițială de specialitate și psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.

Prestigiul profesional este dat și de nivelul de certificare a formării inițiale prin instituții de învățământ superior acreditate, de condițiile de recrutare, de corelarea cu standardele profesionale europene și de recunoașterea socială a valorii profesiei.

Formarea psihopedagogică inițială a cadrelor didactice prin programe de studii universitare acreditate este susținută de comunitatea academică și considerată absolut necesară pentru că:

1) profesionalizează cariera didactică, prin dezvoltarea competențelor necesare unei activități didactice de calitate, fundamentate pe
standardele profesionale actuale, în spiritul politicilor educaționale europene şi mondiale;

2) oferă pregătire fundamentată științific, bazată pe un curriculum oficial, stabilit la nivel național și corelat cu organismele și strategiile internaționale, finalizată cu eliberarea de acte de studii reglementate prin legislație și recunoscute în alte state;

3) asigură pregătirea inițială pentru debutul în cariera didactică și pentru asumarea multiplelor roluri ale cadrului didactic în momentul accesului în sistemul de învățământ;

4) dezvoltă competențe de bază de cercetare educațională, absolut esențiale pentru capacitatea de ameliorare a activităților didactice;

5) formează competența de a învăța să înveți și să te dezvolți în profesie;

6) dezvoltă o cultură a colaborării profesionale, care, conform cercetărilor din domeniu, este vitală pentru calitatea educației.

7) valorifică expertiza existentă în învățământul universitar românesc – cadre didactice și cercetători în domeniu – precum și colaborările multiple cu instituții similare din alte sisteme de învățământ (de exemplu, prin acordurile Erasmus+ dintre universități realizate atât pentru formarea teoretică cât și pentru practica pedagogică);

8) toate programele de formare psihopedagogică sunt periodic evaluate și acreditate de ARACIS, conform prevederilor legislative naționale și europene.

Programele de formare psihopedagogică realizate în învățământul superior sunt fundamentate pe rolurile și standardele profesionale actuale ale profesiei didactice care presupun competențe profesionale și transversale, dezvoltate prin achiziții teoretice și practice din formarea de specialitate integrată cu cea pedagogică, psihologică, sociologică. Sunt vizate și competențe de cercetare, digitale, manageriale, de comunicare și relaționare socială, de dezvoltare personală si profesională, absolut necesare.

Semnatari:

1. Prof. univ. dr. Dan Potolea – Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară – Universitatea din București
3. Prof. univ. dr. Romiță Iucu – Universitatea din București
4. Prof. univ. dr. Lucian Ciolan – Universitatea din București
5. Prof. univ. dr. Marin Manolescu – Universitatea din București
6. Prof. univ. dr Ioan Neacșu – Universitatea din București
7. Prof. univ. dr. Anca Nedelcu – Universitatea din București
8. Prof. univ. dr. Emil Păun – Universitatea din București
9. Prof. univ. dr. Sorin Cristea – Universitatea din București
10. Conf. univ. dr. Antoaneta-Firuța Tacea, – Universitatea din București
11. Prof. univ. dr. Adrian Opre – Universitatea Babeș-Bolyai din
12. Prof. univ. dr. Mușata Bocoș – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
13. Prof. univ. dr. Liliana Ciascai – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
14. Conf. univ dr. Cătălin Glava – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
15. Conf. univ. dr. Claudia Crișan – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
16. Conf. univ. dr. Ramona Radut-Taciu – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
17. Conf. univ. dr. Cornelia Stan – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
18. Conf. univ. dr. Ioana-Cristina Magdaș – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
19. Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Reșița
20. Prof. univ. dr. Laurențiu Șoitu – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
21. Prof. univ. dr. Constantin Cucoș – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
22. Prof. univ. dr. Alois Gherguț – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
23. Prof. univ. dr. Ciprian Ceobanu – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
24. Conf. univ. dr. Florin-Vasile Frumos – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
25. Conf. univ. dr. Adrian Vicențiu Labăr – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
26. Conf. univ. dr. Versavia Curelaru – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
27. Lect. univ. dr. Roxana Apostolache – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
28. Lect. univ. dr. Camelia Onu – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
29. Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc – Universitatea de Vest din Timișoara
30. Conf. univ. dr. Marian Ilie – Universitatea de Vest din Timișoara
31. Conf. univ. dr. Maria Niculescu – Universitatea de Vest din Timișoara
32. Conf. univ. dr. Mariana Crașovan – Universitatea de Vest din Timișoara
33. Conf. univ. dr. Darius Borovic – Universitatea de Vest din Timișoara
34. Lect. univ. dr. Ioana Gabriela Domilescu – Universitatea de Vest din Timișoara
35. Lect. univ. dr. Claudia Borca – Universitatea de Vest din Timișoara
36. Prof. univ. dr. Simona Sava – Universitatea de Vest din Timișoara
37. Conf. univ. dr. – Universitatea din Pitești
38. Conf. univ. dr. Claudiu Langa – Universitatea din Pitești
39. Conf. univ. dr. Loredana Tudor – Universitatea din Pitești
40. Conf. univ. dr. Maria Magdalena Stan – Universitatea din Pitești
41. Conf. univ. dr. Ionuț Bulgaru – Universitatea din Pitești
42. Conf. univ. dr. Adriana Lazăr – Universitatea din Pitești
43. Conf. univ. dr. Mihaela Neacșu – Universitatea din Pitești
44. Conf. univ. dr. Sorin Mazilescu – Universitatea din Pitești
45. Conf. univ. dr. Marius Grecu – Universitatea din Pitești
46. Conf. univ. dr. Maria Pescaru – Universitatea din Pitești
47. Conf. univ. dr. Loredana Bloju – Universitatea din Pitești
48. Lect. univ. dr. Eduard Ionescu – Universitatea din Pitești
49. Lect. univ. dr. Ruxandra Stan – Universitatea din Pitești
50. Lect. univ. dr. Bucuroiu Florentina – Universitatea din Pitești
51. Lect. univ. dr. Ana Apetroaiei – Universitatea din Pitești
52. Lect. univ. dr. Georgiana Dumitru – Universitatea din Pitești
53. Lect. univ. dr. Tudor Petrescu – Universitatea din Pitești
54. Lect. univ. dr. Silvia Ciornei – Universitatea din Pitești
55. Lect. univ. dr. Mădălina Țibrian – Universitatea din Pitești
56. Lect. univ. dr. Bogdan Georgescu – Universitatea din Pitești
57. Lect. univ. dr. Adriana Geantă – Universitatea din Pitești
58. Lect. univ. dr. Magdalena Pruneanu – Universitatea din Pitești
59. Lect. univ. Dr. Tatiana Dina – Universitatea din Pitești
60. Lect. univ. dr. Ionuț Mercea – Universitatea din Pitești
61. Asist. univ. dr. Ancuța Ionescu – Universitatea din Pitești
62. Prof. univ. dr. Stan Panțuru – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
63. Prof. univ. dr. psih. Mariela Pavalache-Ilie – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
64. Prof. univ. dr. Ana-Maria Cazan – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
65. Conf. univ. dr. Mihaela Voinea – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
66. Conf. univ. dr. Daniela Popa – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
67. Conf. univ. dr. Daniela-Veronica Necșoi – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
68. Lect. univ. dr. Marius Bazgan – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
69. Lect. univ. dr. Iolanda-Felicia Beldianu – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
70. Lect. univ. dr. Ecaterina-Maria Unianu – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
71. Lect. univ. dr. Oana-Alina Bota – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
72. Lect. univ. dr. Alina-Raluca Turculeț – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
73. Lect.dr. Ioana-Roxana Topală – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
74. Asist. univ. drd. Andreea Șițoiu – Universitatea ”Transilvania” din Brașov
75. Prof. univ. dr. Simona Marin – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
76. Prof. univ. dr. Gabriel Bulancea – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
77. Conf. univ. dr. Rodica Țocu – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
78. Conf. univ. dr. Viorica Torii Caciuc – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
79. Conf. univ. dr. Nicoleta Crînganu – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
80. Conf. univ. dr. Mihai Androne – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
81. Conf. univ. dr. Valerica Anghelache – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
82. Conf. univ. dr. Adrian Lupașc – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
83. Conf. univ. dr. Corina Sbughea – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
84. Lect. univ. dr. Mariana Constantinescu – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
85. Lect. univ. dr. Sandrina Mindu – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
86. Lect. univ. dr. Cristina Butnaru-Sandache – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
87. Asist. univ. drd. Oana Enache – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
88. Asist. univ. drd. Daniela Bobocea – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
89. Prof. univ. dr. Daniel Mara – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
90. Prof.univ.dr. Elena-Lucia Mara – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
91. Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duse – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
92. Prof. univ.dr. Nicolae Secelean – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
93. Conf. univ. dr. Adriana Nicu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
94. Conf. univ. dr. Daniela-Maria Crețu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
95. Conf. univ.dr. Diana Mihăescu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
96. Conf. univ.dr. Daniela Andron – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
97. Lect. univ. dr. Ștefania Kifor – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
98. Lect. univ. dr. Alina Mag – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
99. Conf.univ.dr. Carmen Maria Chisiu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
100. Prof. univ. dr. Rodica Gabriela Enache – Universitatea ”Ovidius” din Constanța
101. Prof. univ. dr. Mircea Adrian Marica – Universitatea ”Ovidius” din Constanța
102. Prof. univ. dr. Daniela Căprioară – Universitatea ”Ovidius” din Constanța
103. Conf. univ. dr. Cristian Petre – Universitatea ”Ovidius” din Constanța
104. Lect. univ. dr. Mihaela Băiceanu – Universitatea ”Ovidius” din Constanța
105. Lect. univ. dr. Claudia Popa – Universitatea ”Ovidius” din Constanța
106. Lect. univ. dr. Ana Maria Bezem – Universitatea ”Ovidius” din Constanța
107. Prof. univ. dr. Adrian Stoica – Universitatea Tehnică de Construcții București
108. Prof. univ. dr. Steliana Toma – Universitatea Tehnică de Construcții București
109. Conf. univ. dr. Maria Goga – Universitatea Tehnică de Construcții București
110. Prof. univ. dr. Daniela Elena Dumitru – Academia de Studii Economice din București
111. Conf. univ. dr Camelia Stăiculescu – Academia de Studii Economice din București
112. Conf. univ. dr. Monica Elisabeta Păduraru – Academia de Studii Economice din București
113. Conf.univ. dr. Maria Liana Lăcătuș – Academia de Studii Economice din București
114. Lect. univ. dr. Elena -Ramona Richiteanu-Nastase – Academia de Studii Economice din București
115. Lect. univ. dr Marin Drămnescu – Academia de Studii Economice din București
116. Lect. univ. dr Robert Mihăilă – Academia de Studii Economice din București
117. Lect. univ. dr Vladimir Enăchescu – Academia de Studii Economice din București
118. Lect. univ. dr. Diana Elena Sârb – Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca
119. Lect. univ. dr. Firuța Mesaroș – Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca
120. Conf. univ. dr. Alina Stanciu – Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca
121. Lect. univ. dr. Anca Simion – Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca
122. Conf. univ. dr. Simona Velea – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București
123. Asist. univ. Mirela Alexandru – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București
124. Prof. univ. dr. Camelia Popa – UNATC “Ion Luca Caragiale” București
125. Prof. univ. dr. Claudiu Marian Bunăiașu – Universitatea din Craiova
126. Conf. univ. dr. Alexandrina Mihaela Popescu – Universitatea din Craiova
127. Conf. univ. dr. Florentin-Remus Mogonea – Universitatea din Craiova
128. Conf. univ. dr. Florentina Mogonea – Universitatea din Craiova
129. Conf. univ. dr. Mihaela Aurelia Ștefan – Universitatea din Craiova
130. Conf. univ. dr. Ecaterina-Sarah Frăsineanu – Universitatea din Craiova
131. Lect. univ. dr. Călin Răzvan – Universitatea din Craiova
132. Lect. univ. dr. Oprea-Valentin Bușu – Universitatea din Craiova
133. Prof. univ. dr. Florica Orțan – Universitatea din Oradea
134. Prof. univ. dr. Valentin Cosmin Blândul – Universitatea din Oradea
135. Conf. univ. dr. Karla Barth – Universitatea din Oradea
136. Lect. univ. dr. Julien-Ferencz Kiss – Universitatea din Oradea
137. Lect. univ. dr. Laurențiu – Dragoș Mândrea – Universitatea din Oradea
138. Lect. univ. dr. Renata Pop – Universitatea din Oradea
139. Conf. univ.dr. Adela Bradea – Universitatea din Oradea
140. Lect.univ.dr. Claudia Hanga – Universitatea din Oradea
141. Lect. univ.dr. Claudia Pop – Universitatea din Oradea
142. Prof. univ. dr. Dorin Opriş – Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
143. Conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor – Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
144. Lect. univ. dr. Camelia Augusta Roșu – Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
145. Prof. univ. dr. Dorin Herlo – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
146. Prof. univ. dr. Alina Roman – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
147. Prof. univ. dr. Gabriela Kelemen – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
148. Conf. univ. dr. Tiberiu Dughi – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
149. Conf. univ. dr. Anca Egerău – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
150. Conf. univ. dr. Evelina Cornelia Balaş – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
151. Conf. univ. dr. Camelia Bran – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
152. Lect. univ. dr. Henrietta Torkos – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
153. Conf. univ. dr. Ana-Maria Aurelia Petrescu – Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
154. Conf. univ. dr. Luminița Mihaela Drăghicescu – Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
155. Lect. univ. dr. Ioana Stăncescu – Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
156. Lect. univ. dr. Elena-Ancuța Santi – Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
157. Prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
158. Conf. univ. dr. Carmen-Violeta Popescu – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
159. Conf. univ. dr. Lili Mâță – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
160. Lect. univ. dr. Ioana Boghian – Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
161. Conf. univ. dr. Otilia Clipa – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
162. Conf. univ. dr. Doina Maria Schipor – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
163. Conf. univ. dr. Aurora Adina Colomeischi – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
164. Conf. univ. dr. Daniela Jeder – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
165. Conf. univ. dr. Ioan Maxim – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
166. Conf. univ. dr. Nadia Laura Serdenciuc – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
167. Lect. univ. dr. Florin Domunco – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
168. Lect. univ. dr. Elena Bujorean – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
169. Lect. univ. dr. Monica Aneta Turturean – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
170. Lect. univ. dr. DIana Sinziana Duca – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
171. Lect. univ. dr. Liliana Bujor – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
172. Lect. univ. dr. Angela Andrei – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
173. Asist. univ. dr. Andreea Ursu – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
174. Asist. univ. drd. Ionela Bogdan – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
175. Prof. univ. dr. Mihai Puiu – Universitatea ”Titu Maiorescu” din București
176. Lect. univ. dr. Manuela Cazan – Universitatea ”Titu Maiorescu” din București
177. Lect. univ. dr. Sorin – Avram Vîrtop – Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
178. Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuță – Universitatea ”Vasile Goldiș” din Arad
179. Conf. univ. dr. Vasile Ioan Pop – Universitatea ”Vasile Goldiș” din Arad
180. Lect. univ.dr. Marta Vicol – Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
181. Conf. univ. dr. Cristina Tulbure – Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara
182. Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pasca – Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași
183. Conf. univ. dr. Dorina Geta Iușcă – Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași
184. Lect. univ. dr. Ana Maria Aprotosoaie Iftimi – Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași
185. Lect. univ. dr. Ona Ionica Anghel – Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași
186. Lect. univ. dr. Oana Gheorghe – Universitatea Națională de Arte din București
187. Conf. univ. dr. Speranța Farca – Universitatea Națională de Arte din București
188. Lect. univ. dr. Iulian Toma – Universitatea Națională de Arte din București
189. Lect. univ. dr. Naiana Vatavu – Universitatea Națională de Arte din București
190. Lect. univ. dr. Gabriela Voicu – Universitatea Națională de Arte din București
191. Conf. univ. dr. Iulian Bogdan Voda – Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti
192. Prof. univ. dr. Mihai Stanciu – Universitatea pentru Științele Vieții Iași
193. Conf. univ. dr. Olguta Brezuleanu – Universitatea pentru Științele Vieții Iași
194. Asist. univ. dr. Alina Sirghea – Universitatea pentru Științele Vieții Iași
195. Prof. univ. dr. Emil Stan – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
196. Conf. univ. dr. Mihaela Gabriela Badea – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
197. Conf. univ. dr. Cristina Georgiana Safta – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
198. Asist. univ. dr. Gina Florentina Tudorache – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
199. Conf. univ. dr. Simona Georgiana Eftimie – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
200. Prof. univ. dr. Daniela-Teodora Chicioreanu – Universitatea Politehnica din București
201. Prof. univ. dr. Laura Șerbănescu – Universitatea Politehnica din București
202. Prof. univ. dr. Nicoleta Litoiu – Universitatea Politehnica din București
203. Prof. univ. dr. Gabriela Oproiu – Universitatea Politehnica din București
204. Conf. univ. dr. Ramona Cristina Balanescu – Universitatea Politehnica din București
205. Conf. univ. dr. Gabriel Asandului – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
206. Prof. univ. dr. Carmen Bal – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
207. Conf. univ. dr. Liana Crișan-Tăușan – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
208. Prof. univ. dr. Monica Maier – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Univ. Nord din Baia Mare
209. Lect. univ. dr. Florina Achim – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Univ. Nord din Baia Mare
210. Lect. univ. dr. Alina Boja – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Univ. Nord din Baia Mare
211. Lect. univ. dr. Zorica Triff – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Univ. Nord din Baia Mare

 

 

 


Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro

Cod gablen de caniculă în acest weekend! Vor fi 36 de grade în Argeș!

 

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/dana-andrei/" target="_self">Dana Andrei</a>

Articol scris de Dana Andrei

Editor și autor de content media, cu experiență în presa online, PR și în promovare social media. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Comunicare.

Articole asemănătoare: